16.Το αλφάβητο

Rätt kvalitet till rätt pris!

Numera är det allt viktigare att kunna kommunicera på olika språk för att kunna sikta sig mot andra marknader. I alla fall innebär den höga kostnaden för översättningstjänster att många människor måste ge upp internationella försäljningsmöjligheter.
Etiena erbjuder översättningstjänster på italienska, spanska, franska och engelska som garanterar kvalitet, precision och professionalism och framför allt ett överkomligt och ärligt pris.
De olika erhållna certifieringarna, språkinlärning direkt i ursprungslandet, livsupplevelser utomlands, förutom lingvistiska färdigheter, erfarenhet i reklamskribent och i ämnet tillåter mig att översätta dokument av olika storlekar och ämnen.
Dessotum, genom programvara jag utför garanti- och kvalitetsprov på stavning, formatering, grammatik och noggrannhet för texter som översätts före sista leveransen.

Webbsidornas översättningar

Vet du att en av de viktigaste och avgörande SEO-faktorerna för positioneringen av din webbplats är sidans innehåll?
Det innebär att direkt översättningen av texten utan att använda en SEO- och webbstrategi kommer att få webbplatsen att förlora värde och positionering på det översatta språket. Därför är det nödvändigt att skapa innehåll som uteslutande är inriktat på användarnas sökningar på webben, för att optimera webbplatsen för SEO och faktiskt öka synligheten i sökmotorerna på det översatta språket.
Av dessa skäl översättningen av en webbplats är känslig, och den borde inte ges till oavsett översättningsbyrå!
Tack vare specialiseringar inom SEO och webbstrategi, datorkunskaper och reklamskribent kan jag garantera översättningar som är funktionella för positioneringen av din webbplats.
Genom att söka efter nyckelord, identifiera marknaden, analysera frågorna som används av målgruppen och använda metataggar, kommer din flerspråkiga webbplats att vara utför och fungera på samma sätt som originalspråket.

Bleu Ficus India
Red Aloe Vera
Bleu Ficus India

Det är garanterat av modersmål

Korrekturläsning, det vill säga översynen från den syntaktiska, morfologiska och grammatiska synvinkel och korrigeringen av de översatta texterna, är en grundläggande del av översättningsförfarandet.
Faktum är att korrekturläsning är nödvändig eftersom det verifierar innehållet, eliminerar de återstående grammatiska, syntaktiska och stavfel samt säkerställer att de terminologier och stil som antas är konsekventa och tydliga även på det översatta språket. Dessutom, tack vare hjälp av inhemska talare i ursprungslandet som ansvarar för den slutgiltiga översynen av de översatta texterna, garanterar Etiena den bästa möjliga översättningskvaliteten.
Etiena erbjuder även en tjänst för att granska dokument som redan översatts av andra, om du vill kontrollera översättningarna… Etiena vill erbjuda en högkvalitativ korrekturläsningstjänst, för vilken du måste tillhandahålla all dokumentation möjligt: originaltext, tidigare översättningar, ordlistor och stilguider.

Upptäck de bästa priserna!
#Begär kostnadfri offer